مختار راد مشاور بازاریابی و طراحی سیستم فروش

ارتباط با من

مساله شما چیست؟ اگر در زمینه بازاریابی و فروش است
حتما من راهکاری برای آن خواهم داشتمسیری نو دراندازیم

خلاصه ای از توانمندی ها و دانش تیم من

بازاریابی تخصص اصلی و محوری من است. سعی من اینست که بهترین راهکار ها متناسب با شرایطی که در آن قرار دارید را ارائه کنم. باید بدانید که هدف و دیدگاه شما نسبت به بیزینس و مشتری و جایگاه بازاریابی در تدوین مارکتینگ پلن بسیار موثر است. بنابراین مهم است که بتوانیم یکدیگر را بفهمیم و هر دو در یک فضای مشترک به بررسی کسب و کار شما، شناخت فرصت ها و چالش ها، کشف ویژگی های مشتریان، از نو شناختن محصول و در نهایت تدوین راهبرد ها و راهکار ها یا تاکتیک ها و تکنیک ها بپردازیم. همه موفقیت یک کسب و کار در «فروش موفق» خلاصه میشود. فروشی موق است که فروش های بعدی را با خود به همراه بیاورد.

.

برای ساختن یک تیم ورک موفق بایددر ابتدا یک تیم خوب با وظایف مشخص و برنامه منظم داشته باشید. مدیریت یک تیم دردسر های فراوانی دارد. باید آنها را کوچ کنید، مدام به انها انگیزه بدهید ، آنها را پشتیبانی کنید و در اتمام فروش و بستن قرارداد کمکشان کنید. باید تعارضات را مداوم رصد و حل کنید. باید از تیم فروش گزارش بگیرید و کارآمدی آنها را بررسی کنید. باید به فکر ارتقاء توانمندی های آنها باشید. باید کمبود های انها را تشخیص بدهید و متناسب با آن چیزی که احتیاج دارند به آنها یاری برسانید. اگر این لیست طول و دراز است و در وظایف مدیریتی دیگر جایی برای این همه کار ندارید، هدایت و آموزش تیم فروش به ما بسپارید.

.

در یک کسب و کار ، در دوراهی های تصمیم گیری، آنچه که به همه انتخاب ها هماهنگی و هم افزایی میدهد داشتن یک استراتژی مشخص و ثابت است. تفاوت شرکت ها و کسب و کار ها تنها در توانمندی های آنها نیست. بلکه در میزان  حساسیت و دقت آنها در شناسایی فرصت ها و چالش ها است. شرکت هایی که دارای دیدی استراتژیک هستند با همه نوع فرصتی خود را مشغول نمی کنند و البته برای چالش ها نیز از پیش آماده هستند. نقاط ضعف را به خوبی می شناسند و البته دل در گرو تسخیر کامل بازار نبسته اند. آنها میدانند نمی توانند قوی ترین یا بهترین باشند اما می خواهند در آنچه که توانمندی بیشتر و ضعف کمتری دارند سرآمد باشند.

.

دیسیپلین بیزینس شما در استفاده از نیروی فروش چیست ؟ آیا اعتقاد دارید به اینکه باید از تیم فروش صرفا نتیجه بخواهید ؟ آیا انتظار شما از تیم فروش رعایت اصول و پرستیژ کاری و برند شما است؟ آیا فکر می کنید هر این دو با هم بدست آمدنی هستند؟ مدیران فروش حرفه ای بخوبی می دانند که نتیجه گرایی و دیسیپلین رفتاری دو سر یک طیف هستند. هر چه بییشتر به هر سو حرکت کنید از دنباله دیگر دور تر شده اید. جای درست برای شرکت شما کجاست ؟ چه میزان آموزش به نیروی فروش می دهید؟ چقدر از او گزارش می خواهید؟ چقدر دست او را در تصمیمم گیری باز می گذارید؟ سیستم فروش در واقع معماری ارتباط تیم فروش با مدیریت و نظام پاداش و پرداخت در فعالیت های بازاریابی و فروش است. مقصد آنجاست که بیشترین تاثیر مثبت را روی کارایی نیروی های فروش بگذارد.

راه های ارتباطی برای مشاوره فروش و بازاریابی در اهواز

تماس مستقیم بعنوان اولین گزینه برای ارتباط:

0916-092-31-60

اهواز ، شهرک صنعتی شماره یک ، ساختمان فنی مهندسی ، واحد 7

34440688- 34440690

تهران ، پاسداران ، نیستان پنجم،واحد های تجاری برج سپید ، واحد 22

تماس با مختار راد

ایمیل من

MOKHTARRAD2@GMAIL.COM

 

 

 

 

مهم نیست چقدر اشتباه میکنید یا آهسته می روید؛ شما هنوز از دیگر افرادی که تلاش نمی کنند جلوتر هستید.

آنتونی رابینز

چشم انداز من

اقتصادی است که متکی بر دانش و مهارت نیرو های انسانی در تک تک بیزینس ها باشد. بیش از اینکه به هر چیزی مثل نفت و منابع طبیعی و پیمان های استراتژیک بین المللی دل خوش کند به توانمندی اقتصادی همه افراد جامعه بعنوان پایه قدرت و ثبات کشور معتقد باشد. بزرگترین خسران برای یک کشور استفاده نکردن از منابع طبیعی اش نیست بلکه بهره نبردن از پتانسیل انسانی اش است.

ماموریت من

اینست که یک بیزینس با دنیای بهتری از ارتباطات درونی و تلاش های بیرونی پیوند بخورد و بتوانیم با کمک یکدیگر ، یک ترکیب اصولی و پایدار از هدف گذاری ، برنامه دستیابی ، نیروی انسانی و استراتژی بسازیم و برای آن تلاش کنیم. بزرگترین خسران برای یک بیزینس استفاده نکردن از توانمندی های فکری و مهارتی نیروی انسانی اش است.هدف افزایش فروش و پایداری درآمد های یک کسب و کار است.

درباره من

من، مختار راد ، سال هاست در زمینه بازاریابی ، مهارت های ارتباطی و مذاکره تجربه کسب میکنم. مهمترین دغدغه من اثربخشی فعالیت های بازاریابی و ماندگاری نیروی انسانی است.


.

.

طرح وسط صفحه اثر Andrew Judd