مشاور بازاریابی در اهواز ، مختار راد

مشاور بازاریابی در اهواز

مارکتینگ پلن ο​ توسعه بازار ο استخدام و آموزش تیم فروش و بازاریابی ο مدیریت فروش ο  دیجیتال مارکتینگ ο طراحی سیستم فروش ο مهندسی محصول ο تبلیغات ο تحقیقات بازار ο بازاریابی بین الملل ο بازاریابی کالای صنعتی ο بازاریابی B2B

 

مشاور بازاریابی در اهواز

پس از ده قریب ده سال فعالیت در زمینه بازاریابی در یک شرکت بین المللی، به این توانایی رسیدم که بتوانم مسیر بازاریابی یک شرکت را برنامه ریزی کنم ، استراتژی بازاریابی تدوین کنم، تیم فروش بسازم و نیرو های فروش را هدایت کنم.

امروز بیش از دو سال است که در اهواز به فعالیت مشاوره ای مشغول هستم.

اما یکی از گرانترین تجربه های من طی این زمان اندک، این بود که پیاده سازی صحیح یک برنامه و استراتژی بازاریابی، چیزی است که بدون درک نگرانی ها و حساسیت های مدیر یا مالک یک کسب و کار، شدنی نخواهد بود. بخاطر همین اعتقاد دارم بعنوان یک مشاور باید ارتباط نزدیک و صمیمی با مدیر کسب و کار داشته باشم و از نزدیک ترین فاصله ممکن، با او  همراهی و همفکری داشته باشم و برای رفع مشکلات کسب و کارش، در اجرا حضور داشته باشیم.

من، راد هستم؛ مشاور بازاریابی در اهواز . یک مشاور اجرایی !

نوشته های من

بازار در سال 98 به کدام سمت میرود؟

فکر میکنید در سال آینده، در چه زمینه هایی بازار صعودی خواهد شد؟ این یک تحلیل بازاریابانه در مورد آینده بازار ایران و افزایش تقاضا در برخی زمینه های خاص است و البته برای پایداری بیزینس و ماندگاری آن هم در این شرایط توصیه ای مهم دارم. توصیه ای که بی توجهی به آن باعث میشود سال های آینده، به گرفتاری کنونی بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها دچار شویم.

داستان بهترین شمشیر و زره جنگی

داستانکی در مورد استراتژی و مدیریت منابع : روزی روزگاری شمشیرزنی تصمیم میگرد تا محکم ترین جوشن (زره) ممکن را بسازد. در کنار آن سنگین ترین و قوی ترین شمشیر و سپر ممکن را هم ساخت تا تجهیزات و داشته هایش برای نبرد آینده بهترین باشند. او فکر میکرد اینگونه در کارزار ، پیروزمندانه خواهد جنگید و هیچ کسی را یارای مقابله با او نخواهد بود...

صادرات به قطر

صادرات به قطر، یکی از فرصت های تجاری منحصر بفردی است که در این سالها میتواند برای ایرانیان درآمد زا باشد. بعلت حجم انبوهی از ساخت و سازها و سرمایه گذاری ها در قطر، احتمالا این فرصت به این حجم، تکرار نشدنی است. سال های آینده شاهد دبی دوم خاور میانه خواهیم بود. پیشنهاد من پرداختن به بازاریابی بین الملل در زمینه هایی است که در این متن خواهید خواند.

بازاریابی B2B با مهندس محمود مشایخی

مهندس محمود مشایخی، که افتخار همکاری با ایشون رو در سال 94 در شرکت «عمران ایستا» داشتم؛ امروز، در نمایشگاه تخصصی نفت و گاز، فرصتی دست داد تا در زمینه بازاریابی B2B و مذاکره سازمانی گفتگویی داشته باشیم. چون واقعا در این زمینه خبره هستند و من فکر کردم نکات جالب و ظریفی که بازگو میکنند، میتونه به دوستانی که در این زمینه فعالیت میکنند، از جمله خود من، کمک کنه.

رفتار مدیریتی مدیران جوان

نمیخواهم بگویم در بسیاری از کسب و کار ها که باید بگویم در همه کسب و کارها ما چالش مدیریت داریم. چالشی که نقطه بارز آن برای مدیران، بازاریابی است و نقطه درنگ آن برای ما مشاوران، منابع انسانی و رفتار مدیریتی مدیران.

No is for Marketers

How complicated it is to get NO for the first time? had you heard No in your Sale efforts? I remember when I had started sales and marketing activity in a company I had employed recently, Start a sale conversation was too hard. but the hardest situation was Hearing No of customers. Yes, it is […]