نگاه اقتصاد رفتاری به دیجیتال مارکتینگ

خرید آنلاین

چرا برای بیزینس خود اپلیکیشن یا سایت داشته باشم؟

در این نوشته قصد دارم مقایسه کوتاهی بین خرید در فضای واقعی و مجازی داشته باشم و یک تحلیل سطحی اما کاربردی و قابل فهم از منظر اقتصاد رفتاری ارایه دهم.

ادامه مطلب...


هفت اشکال معمول بازاریابی که در شرایط بحران قابل چشم پوشی نیستند

بازاریابی نوین بحران فروش اقتصادی

همه میدانیم که جامعه سال های خوبی را نگذرانده است. قسمت زیادی از مشتریان ما توان مالی گذشته را ندارند.استفاده از پتانسیل آماده ای که در کسب و کار ما وجود دارد ،از همیشه مهمتر شده است. این اولین توصیه برای بازاریابی درشرایط بحرانی است …

ادامه مطلب...