شش شاهراه وفاداری مشتری

شاهراه های ایجاد وفاداری مشتری

برای ایجاد وفاداری مشتری چه کار هایی میتوانیم انجام بدهیم؟

که با کسب وکار ما تناسب و ترجیحا اثر پایداری داشته باشند؟ در این سفر با شش شاهراه ماندگاری مشتری آشنا میشویم. طراحی محصول ، گیمیفیکیشن ، مسئولیت اجتماعی،طراحی پیام تبلیغاتی ، ایجاد تجربه حسی و طراحی رفتار سازمانی.

ادامه مطلب...


پنج مورد از مهمترین تاکتیک های ایجاد وفاداری مشتری

وفاداری مشتری

اگر قصد این رو دارید که روش هایی برای ایجاد وفاداری و ماندگاری مشتریان در کسب و کارتان بنا کنید پیشنهاد من اینست که بجای راه حل های مقطعی و فرمول های مختلف، به این نکته ها فکر کنید و بر اساس آنها در کسب و کار خودتان تاکتیک های ایجاد وفاداری مشتری را طراحی کنید.

ادامه مطلب...


مفهوم «بازاریابی داخلی» و نقش آن در توسعه بیزینس

بازاریابی داخلی internal marketing

بازاریابی داخلی فی الواقع یک جور بازارپنداری داخلی است البته بدون چشمداشت به کیف پول کارمندان!

بجای این، چشمداشتش نسبت به کیفیت و همسویی فعالیت های پرسنل ، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی آنهاست.این موضوع چه منافعی برای یک کسب و کار خواهد داشت؟ و چه ربطی به بازاریابی دارد؟ …

ادامه مطلب...


بازاریابی مدرن در مقابل بازاریابی ارتدکس

تفاوت بازاریابی مدرن سنتی

در دهه های ابتدایی ، عمده توجه مارکتینگ بر روی فروش و فروختن محصول متمرکز بوده است.تحولات دهه های اخیر ،انتظارات از بازاریابی را تغییر داد. پایه و اساس بازاریابی نوین بر ارتباط بنا شده است. چیزی که به بازاریابی رابطه مند یا Relational Marketing معروف شد.

ادامه مطلب...