متخصصان شروع کردن

شروع بازاریابی سخته

یادم میاد زمانی که اولین بار برای بازاریابی پشت میز نشستم، اینقدر در تماس اول دست دست کردم که خودم از خودم نا امید شدم. احتمالا از این جنس احساسات بد رو بقیه بازاریاب ها هم تجربه کردند. درسته که مساله آزار دهنده،همون کار نکرده و انجام نشده است اما دردش از این جنس نیست.

ادامه مطلب...