راهکار استراتژیک مواجهه کسب و کار ها با رکود

رکود کسب و کار

به نظر شما بهترین سرمایه گذاری در دوران رکود چیست؟ من فکر میکنم کسب و کار ها در شرایطی گیر افتاده اند که تا کنون به ارتباطات،سرمایه های مالی و فیزیکی و … تکیه کرده بودند. امروز که اثر این عوامل در موفقیت فروش بسیار کمتر از گذشته شده است منابع انسانی، تلاش ها و خردورزی هایش، برای بسیاری از کسب و کار ها، مهمترین منبع استراتژیک برای ماندگاری و توسعه شده است.

ادامه مطلب...