بیانیه محصول چیست؟

بیانیه محصول product idea statement

بیانیه محصول نحوه نوشتن ایده کارآفرینی یا محصول جدید است. بیانیه محصول اولین دفاع از یک ایده بیزینسی است. در این نوشته دو مثال و یک ویدئوی خوب و سه راهکار موثر برای نوشتن product statement داریم. البته از توصیه ها و مدل های استیو بلنک و جفری مور هم کمک گرفته ایم.

ادامه مطلب...